ارتباط با بخشداری مشراگه

آدرس : خوزستان شهرستان رامشیر بخش مشراگه جاده رامشیر به اهواز نرسیده به سه راهی رامهرمز ساختمان بخشداری

تلفن :   ۴۳۵۹۰۰۱۷-۴۳۵۹۰۰۱۹ (۰۶۱)

نمابر: ۴۳۵۹۰۳۵۰ (۰۶۱)

پست الکترونیکی : bakhsh_meshrageh@ostan-kz.ir