دوره یازدهم

ابراهیم متینیان

وی سیاستمدارِ  ایرانی است. که توانست در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت آرا  از حوزه انتخابیه رامشیر و رامهرمز به مجلس راه یابد.