💥 تغییر ساعت کاری ادارات استان خوزستان از ۱۵ خرداد

💥 تغییر ساعت کاری ادارات استان خوزستان از ۱۵ خرداد

 

 

🔹پیرو بخشنامه و مصوبه هیات وزیران به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و بر اساس ابلاغ استانداری خوزستان ساعت آغاز و خاتمه کار ادارات و دستگاه های اجرایی استان از تاریخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۶ تا ۱۳ می باشد.

 

🔹مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان ها، بخش های ارائه دهنده خدمات عمومی، بخش های عملیاتی و دارای نوبت کاری و آتش نشانی ها موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

 

🔹به جهت رعایت ساعت کاری هفتگی کارکنان، دستگاه ها موظف می باشند ساعات را به صورت دورکاری تعریف و نظارت نمایند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر

56