*هشتم تا چهاردهم آبان ماه هفته پدافند غیر عامل گرامی باد.*

*هشتم تا چهاردهم آبان ماه هفته پدافند غیر عامل گرامی باد.*

🔰
روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر
🔰

 

kk

77