جلسه  ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان رامشیر با موضوعیت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا  

🔴جلسه  ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان رامشیر با موضوعیت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 

🖋به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان رامشیر با موضوعیت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا امروز سه شنبه ۶ اسفندماه به ریاست سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان، فرمانداررامشیر،اعضائ، شورای تامین ،بخشداران،و مسولین ادارات شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

🔶فرمانداررامشیرضمن اشاره به اهمیت توجه به پیشگیری و مقابله با ویروس کرورنا گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی ازویروس کرورنا در شهرستان وجود ندارد و پیشگیری و پیش بینی مهمترین راه مقابله با این بیماری است.

 

🔶حسینی نژاددرپایان ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط اداره شبکه بهداشت ،کلیه دستگاه ها راموظف کردندکه نهایت همکاری و همراهی راباشبکه بهداشت ودرمان داشته باشند

🔶در ادامه دکتر  صابری رئیس شبکه بهداشت و درمان گفت: تمهیدات لازم از لحاظ پیشگیری، مراقبت، بهداشتی و درمانی در سطح مراکز درمانی و بیمارستان در شهرستان دیده شده است و جای نگرانی نیست.

 

95