🔶 اولین جلسه ستادتسهیلات نوروزی شهرستان به ریاست فرمانداررامشیربرگزارشد.

گزارش تصویری //

🔶 اولین جلسه ستادتسهیلات نوروزی شهرستان به ریاست فرمانداررامشیربرگزارشد.

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر :اولین جلسه ستادتسهیلات نوروزی شهرستانرامشیر  چهارشنبه ۷ اسفندماه به ریاست سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر، و مدیران ادارات شهرستان درسالن اجتماعات این فرمانداری برگزارشد.

 

27