اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان رامشیر برگزارشد.

🔷اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان رامشیر برگزارشد.

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر اولین جسله شورای حفاظت منابع آب شهرستان امروز چهارشنبه ۷خردادماه ۹۹به ریاست سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان باحضورادیبی بخشدار مرکزی، سعیدشیرالی مدیرامورآب منطقه جنوبشرق، ودیگر اعضائ درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد

🔵این جلسه به منظوربرنامه ریزی جهت تامین آب کشت های تابستان ودائم حوضه مارون انجام شد.

🔵 در ابتدای جلسه فرماندار رامشیر با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب خواستار توزیع عادلانه آب و رعایت الگوی کشت در تمام حوضه مارون شد

🔵در ادامه سعید شیرالی مدیرمنطقه جنوب شرق مطالبی را بیان و از ممنوعیت کشت برنج در حوضه مارون و محدود کردن دیگر کشت محصولات تابستانی خبرداد.

🔶درپایان این جلسه فرمانداررامشیر بالوح تقدیرازتلاش های بی وقفه عدنان لویمی مسئول اداره تعاونی روستائی جهت مدیریت موضوع خرید گندم و کلزا از کشاورزان شهرستان بعمل آورد.

 

157