🔷با پیگیری فرماندار رامشیر صورت گرفت : رفع نیازمندی های اولیه خانواده روستایی

🔷با پیگیری فرماندار رامشیر صورت گرفت : رفع نیازمندی های اولیه خانواده روستایی

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر بعداز بازید میدانی سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر ازیک خانواده دو نفره که با وضعیت نابسامانی درروستای ینزارعلیا سکونت داشتند امروز اولین محوله اهدایی وسایل خانگی باهمکاری ومساعدت جمعیت هلال احمررامهرمزورامشیر و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان به این خانواده اهدا گردید و طی روزهای آینده جهت بهسازی محل سکونت آنها نیز اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.

 

20