جلسه شورای منابع آب شهرستان رامشیربرگزارشد

جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب شهرستان رامشیربرگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر ؛ جلسه شورای حفاظت  از منابع آب شهرستان به ریاست سیدمجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر سرهنگ شهبازی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، حمددریس مدیرعامل شرکت بهربرداری از سدشبکه های آبیاری زهره وجراحی ،سعید شرالی مدیرمنطقه آب جنوب شرق و دیگر اعضاء  در محل سالن جلسات فرمانداری  رامشیر برگزار  گردید

 

20