📌جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار رامشیربرگزارگردید

📌جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار رامشیربرگزارگردید

🖋به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستا‌ن رامشیر :جلسه شورای اداری شهرستان رامشیر روزدوشنبه ۲۴تیرماه به ریاست سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان وباحضور حجت السلام والمسلمین معرف امام جمعه ،اعضای شورای تامین و مدیران ادارات برگزار شد.

🔶حسینی نژاددرابتدا جلسه شورای اداری خاطرنشان کرد که کرونا تنها یک ویروس نیست بلکه مناسبات انسانی ومراودات اجتماعی رابه دودوره متمایز قبل از کرونا وبعد از کرونا تقیسم می کند .ویروس کرونا درحوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی،اقتصادی تغییرایجاد کرد وتبعات ، آثار،آفات، فرصت ها وتهدیدات آن باید به دقت بررسی شود . ما در مواجهه با این ویروس سه مرحله را تجربه کرده ایم.در مرحله اول جوامع دچار شوک اولیه شدند و پس از ان عصر سازگاری و مقابله شروع شد.اکنون ما در مرحله تغییرات اساسی برای مهار ومدیریت موضوع هستیم.

🔶فرمانداررامشیردرادامه افزود : استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهره گیری از اینترنت برای استمرار برخی فعالیت ها از جمله فعالیت های آموزشی یکی از این فرصت های ارزشمند است.امری که آموزش وپرورش بطور نسبی در ان زمینه موفق بود و دستاوردهایی داشت که یکی از آنها مشارکت اولیا و مربیان در حوزه اموزش بود.

🔷ایشان بااشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از کرونا افزود: از مدیران ادارات انتظار میرود دربرطرف کردن مشکلات مردم متناسب باشرایط جدید عمل کنند و اجازه ندهند که برخی حواشی و تخریب‌های جهت‌دار، آنها را از ارائه خدمت به مردم بازدارد.درعین حال روابط عمومی ادارات تلاش کنند با ارتباط اصولی و دقیق پاسخگوی شبهات و نارسایی ها باشند.

🔷حسینی نژاددراین جلسه دستور بازگشایی کلیه سالن ها واماکن ورزشی شهرستان رامشیررا بارعایت دستورالعمل های بهداشتی صادر کردند.

🔶در این جلسه و در هفته بهزیستی ،مدیر این اداره به بررسی علمی پدیده ی خودکشی در شهرستان پرداخت و از زوایای مختلف این امر مذموم را تشریح نمود.که عمده ترین دلایل اقدام به این امر رامی توان مباحث فرهنگی ،ازدواج های زودهنگام ،اختلافات خانوادگی ،اعتیاد و دخالت های اطرافیان و مسائل اقتصادی عنوان کرد.

🔶در این جلسه پس از ارائه گزارشات ادارات و دستگاه های اجرایی ،حجت الاسلام والمسلمین معرف امام جمعه شهرستان با تاکید بر تکریم مردم و دلسوزی برای محرومین ومستضعفین جامعه ،مدیران را به تلاش بیشتر برای پیگیری مطالبات مردم دعوت و ارشاد نمودند.

 


36