جسله حل اختلاف معارضین پروژه پارک ساحلی مشراگه برگزار شد.

🔴جسله حل اختلاف معارضین پروژه پارک ساحلی مشراگه برگزار شد.

🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر :جلسه حل اختلاف معارضین پروژه پارک ساحلی شهر مشراگه امروز سه شنبه ۱۴مردادماه ۹۹به ریاست سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان، اسلام رسادی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ،ظهیری معاون فرماندار،سعید شیرالی مدیرامورآب جنوب شرق ، مهدی خالدی شهردارمشراگه و معارضین اجرای پروژه درمحل دفترفرمانداربرگزارشد.

🔶حسینی نژاد بااشاره به موقعیت ممتاز شهرمشراگه ، اجرای پروژه عمرانی دراین شهرمنجمله احداث پارک ساحلی را موجب توسعه و رونق این شهر و عاملی برای کاستن از خطرات سیل احتمالی عنوان کرد و خواستارتعامل شهرداری و همکاری اهالی شهردراجرای این پروژه ها شدند.

🔶درادامه این جلسه شهردارمشراگه ضمن تشکر از اقدامات فرماندار بخاطرجذب و اختصاص بودجه برای این پروژه به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال ازطریق برنامه بودجه استان ، و مطالبی درخصوص احداث این پروژه پارک ساحلی بیان و گزارشی ازمشخصات فنی وموقیعیت این پروژه ارائه نمودند.معارضین نیزنظرات خود رابیان کردند و براهمیت توسعه بخش با رعایت حقوق ساکنان تاکید نمودند.

🔷رسادی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پس از استماع نظرات خاطرنشان کردند کسی حق ندارد به هیچ دلیلی جلوی پروژه های عمرانی مانع ایجاد کند وهر کس اعتراضی دارد از طریق قضایی و حقوقی قابل بررسی است.
وی به شهردار نیز توصیه کردند خدمات شهری را بصورت عادلانه و بدون هرگونه جانبداری و بارعایت عدالت انجام دهد.

 

 

66