جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان، به ریاست  فرماندار رامشیربرگزارشد.

گزارش تصویری//

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان، به ریاست  فرماندار رامشیربرگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان، صبح امروزچهارشنبه ۹ مهرماه ۹۹ به ریاست سیدمجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر ، وباحضور بخشداران ،شهرداران ، ودیگرمدیران ادارات در سالن جلسات این فرمانداری برگزارگردید.

154