جسله انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان به ریاست دکتر عبادی فرماندار شهرستان رامشیربرگزارگردید.  

گزارش تصویری//

جسله انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان به ریاست دکتر عبادی فرماندار شهرستان رامشیربرگزارگردید.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رامشیر به ریاست دکتر عبادی فرماندار شهرستان وباحضور مسئولین ادارات شهرستان درسالن اجتماعات این فرمانداری برگزارگردید

 

39
اخبار مرتبط