آیئن نواختن زنگ مطالعه وکتابخوانی به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی باحضور دکترعبادی فرماندارشهرستان رامشیر

گزارش تصویری//

آیئن نواختن زنگ مطالعه وکتابخوانی به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی باحضور دکترعبادی فرماندارشهرستان رامشیرومسولین ادارات درمدرسه دبیرستان فرهنگیان برگزارگردید

 

262
اخبار مرتبط