جلسه شورای ترافیک شهرستان رامشیربرگزار شد.

🔴جلسه شورای ترافیک شهرستان رامشیربرگزار شد.

🔷به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شورای ترافیک شهرستان روز سه شنبه ‌۱۶ آذرماه ۱۴۰۰به ریاست جلیل ظهیری معاون فرماندار شهرستان وبا حضور اعضای مرتبط و باهدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی وحمل ونقل جاده ای وارائه راهکارهای لازم و اجرائی در دفتر فرماندار برگزار گردید.

 

113
اخبار مرتبط