نشست صمیمی دکتر عبادی فرمانداررامشیر و حجت الاسلام والمسلمین معرف امام جمعه شهرستان ، واعضائ شورای تامین شهرستان رامشیر بابزرگان عشایر ،سادات ،معتمدین بخش مرکزی درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.

هم اکنون //

نشست صمیمی دکتر عبادی فرمانداررامشیر و حجت الاسلام والمسلمین معرف امام جمعه شهرستان ، واعضائ شورای تامین شهرستان رامشیر بابزرگان عشایر ،سادات ،معتمدین بخش مرکزی درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.

164
اخبار مرتبط