گزارش تصویری// جلسه ستاد دهه فجر شهرستان به ریاست دکترعبادی فرماندارشهرستان رامشیروبا حضور سرهنگ منصوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، معاون فرماندار،بخشداران شهرداران،مدیران ادارات شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید

گزارش تصویری//

جلسه ستاد دهه فجر شهرستان به ریاست دکترعبادی فرماندارشهرستان رامشیروبا حضور سرهنگ منصوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، معاون فرماندار،بخشداران شهرداران،مدیران ادارات شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.

180