جلسه شورای اشتغال به ریاست مهندس احسانی نیافرماندار شهرستان رامشیر برگزارشد

شورای اشتغال شهرستان به ریاست فرماندارشهرستان رامشیر برگزارشد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر  امروز سه شنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ جلسه شورای  اشتغال شهرستان رامشیر  به ریاست مهندس احسانی نیا فرماندار شهرستان رامشیر وباحضور مدیران ادارات ، مدیران بانک ها ودبیرجلسه مهندس بیگدلی ریس اداره تعاون کار رفاه اجتماعی شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید

 

41