جلسه شورای کشاورزی شهرستان  به ریاست فرماندارشهرستان رامشیر برگزارشد 

جلسه شورای کشاورزی شهرستان  به ریاست فرماندارشهرستان رامشیر برگزارشد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر جلسه شورای کشاورزی شهرستان به ریاست مهندس احسانی نیافرماندار شهرستان رامشیر، مدیران ادارات ،کشاورزان ودبیر جلسه مهندس هنرمندیان ریس اداره جهاد کشاورزی شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید

 

68