جشن ویژه سالمندان  درپارک بانوان شهررامشیر برگزارگردید

 

جشن ویژه سالمندان  درپارک بانوان شهر رامشیر برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر جشن ویژه سالمندان بمناسبت هفته تکریم  از سالمندان  باحضور مهندس احسانی نیا فرماندار شهرستان رامشیر مدیران ادارات ، سالمندان و باهمت مهندس مظلومی ریس اداره بهزیستی ، وبا همکاری ادارات، ورزش جوانان، بنیادشهید ،کمیته امداد ،فرهنگ وارشاد، شهردار و شورای شهررامشیر ،شبکه بهداشت ودرمان ، کمسیون بانوان شهرستان درپارک بانوان  برگزارگردید.

 

 

39