جلسه شورای کشاورزی شهرستان رامشیر به ریاست فرمانداررامشیربرگزار شد

جلسه شورای کشاورزی شهرستان رامشیر به ریاست فرمانداررامشیربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامشیر ؛ جلسه شورای کشاورزی به ریاست مهندس احسانی نیا فرماندار شهرستان رامشیر وباحضور ، بخشداران، شهردار رامشیر، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سدشبکه های آبیاری زهره وجراحی ،مهندس مدیرمنطقه آب جنوب شرق و دبیر جلسه مهندس هنرمندان ریس جهاد کشاورزی شهرستان دیگر اعضاء در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

 

128